22 Şubat 2013 Cuma

İhbar Tazminatı


İhbar tazminatında püf noktaları 
 
İşçi ve işveren arasında çeşitli nedenlerle iş ilişkisinin sonlandırılması durumunda anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. 

İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı bir neden (derhal fesih) olmaksızın feshedilebilmesi için, işverenin işçiye işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödemesi gerekmektedir. Bu tazminata ihbar tazminatı denilmektedir. İhbar tazminatı, bildirim koşullarına uymayan tarafın ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin İş Kanunu'nda belirtilen esaslara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işi terkeden işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirtilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında (ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulacaktır) tazminat ödemek durumunda kalacaktır. 

İhbar tazminatı, işçinin fesih bildirimi süresine ilişkin gün sayısı ile bir günlük ücretin çarpılması suretiyle hesaplanır

4857 sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesine göre bu bildirim üzerine;
- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,
- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,
- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,
- İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta,
geçmesi üzerine iş sözleşmesi feshedilmiş olur. Belirtilen bu süreler asgari olup taraflar arasında yapılacak sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilecektir.

Tek bir iş sözleşmesinin varlığı halinde hesaplamada dikkate alınacak süre, kıdem ve ihbar tazminatı için aynıdır. İşçinin aynı işverene ait bir işyerinde aralıklarla veya değişik işyerlerinde farklı zamanlarda çalışması varsa, o zaman kıdem tazminatının hesabı tüm bu süreler üzerinden yapılmaktayken, aynı işçi için ödenecek ihbar tazminatı (aynı işyerinde fasılalarla veya aynı işverene ait farklı işyerlerinde değişik zamanlarda çalışması dikkate alınmadan) en son iş sözleşmesinin süresi üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, bazı durumlarda daha önceki çalışmalar için de ihbar gerekiyorsa istenebilir. Örneğin, işyerinde bir yıl çalıştıktan sonra iş sözleşmesi haklı olmayan bir nedenle feshedilerek ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeyen işçinin, aynı işyerinde tekrar işe girmesi mümkündür. Yeniden aynı işyerinde çalışmaya başladıktan iki yıl sonra, kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılması halinde, üç yıllık hizmete uygun kıdem tazminatı ve iki yıla uygun ihbar tazminatı ile önceki bir yıllık çalışmaya ilişkin ihbar tazminatı da (o dönemdeki ücret üzerinden) ayrıca istenebilecektir.
İhbar sürelerine uymayan işçi de işverene aynı miktar ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. İşveren yönünden ayrı bir anlam taşıyan bu tazminatı, işverenin yeni bir işçi buluncaya kadar geçecek süre içinde meydana gelecek zararının tazmini şeklinde değerlendirmek mümkündür.
İhbar tazminatının hesaplanmasında işçinin ücretine ilaveten sağlanmış bulunan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesinde düzenlenen "işverence bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi" ile "ihbar tazminatı" farklı kavramlardır. Her şeyden önce, peşin ödeme sadece işveren tarafından yapılan sözleşme fesihlerinde söz konusudur ve kanun böyle bir imkanı öngördüğü için, işverenin sözleşmeyi bu şekilde feshetmesi "usulsüz fesih" değildir. İhbar tazminatı ise, belirsiz süreli iş sözleşmesini usulsüz fesheden işçi veya işverenin, diğer tarafa ödeyeceği bir tazminattır. Uygulamada bu iki kavram karıştırılmaktadır. En önemli fark, özellikle ödemenin hesaplanmasında ortaya çıkmaktadır. Bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi uygulamasında, hesaplama, ücret hesaplamasındaki gibidir.

İbrahim Işıklı - DÜNYA

-- 
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. İstifa edenin kıdem tazminatı yanar mı?
 2. Kıdem tazminatında 18 yaş sorunu nedir?
 3. İki defa kıdem tazminatı almak mümkün mü?
 4. Tazminat alma hakkım var mıdır?
 5. Alacağınız kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
 6. Kıdem tazminatını devlet mi yoksa işveren mi ödüyor?
 7. Primlerim asgari ücretten yattığı için ne kadar tazminat alabilirim?
 8. Emekli olurken kıdem tazminatını alamayanların durumu nedir?
 9. Çalışan emekliler kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir mi?
 10. İşyeri taşınan işçi kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir mi?
 11. 4500 günle işten ayrılıp kıdem tazminatımı alabilir miyim?
 12. Sebepsiz yere işten atıldım işverenden alacağım haklarım nelerdir?
 13. Emeklilik için aranan primim ve senem doldu iş yerinden ayrılmak istiyorum kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?
 14. 15 yıl 3600 gün prim şartı ile kıdem tazminatına hak kazanacağım tarih nedir?
 15. Kıdem Tazminatı Fonu çıkarsa kazanılmış haklar korunacak mı?
 16. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar kıdem tazminatını ve diğer haklarını nasıl alabilirler?
 17. Kıdem tazminatı alabilir yazısını SGK il müdürlüğünden aldıktan sonra işverene tazminat müracaatı ne şekilde yapılır?
 18. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların kıdem tazminatı alarak işten ayrılma şartları
 19. Emekli olmadan Kıdem Tazminatı almanın püf noktaları nelerdir?
 20. Kıdem tazminatım hesaplanırken brütten mi yoksa net ücret üzerinden mi hesaplanacak?
 21. Doğum borçlanması uygulamasında son durum nedir?
 22. Doğum borçlanmasını ne zaman yapmalıyız?
 23. Bağ-Kur'luya doğum borçlanması hakkı yok mu?
 24. Memurluktan ayrıldıktan sonra doğum yapanların doğum borçlanması durumu nedir?
 25. Emeklilikte 2 sene doğum indiriminden faydalanabilir miyim?
 26. 2 çocuğum var doğum borçlanması yaparak nasıl emekli olabilirim?
 27. Doğum borçlanması yaparak 1440 gün kazanabilirsiniz
 28. İleride üç çocuk borçlanması hakkı getirirlerse ilk olarak şu an hangi ikisini borçlanmamız avantajlı olur?
 29. Doğum borçlanması yaparak hemen emeklilik
 30. Üç doğumundan ikisini borçlanarak 1440 gün kazanıp emeklilik
 31. Doğum borçlanması eşimin emeklilik tarihini düşürür mü?
 32. Doğum borçlanması yaparsam yaşlılıktan veya normal ne zaman emekli olabilirim?
 33. Doğum borçlanmasını şimdi mi yapsam yoksa emekliliğime yakın tarihlerde mi yapsam daha avantajlı olur?
 34. Doğum borçlanmasıyla SSK'dan emekli olabilir miyim?
 35. Doğum borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi geri çekerek erken emekli olmamı sağlar mı?
 36. İkiz doğum yapanların doğum borçlanması durumu nedir?
 37. Doğum borçlanması yaparak en erken nasıl emekli olabilirim?
 38. Doğum borçlanması yaparak ne zaman ve nasıl bir yol izleyerek emekli olabilirim?
 39. Geçmiş sürelerin doğum borçlanmasını ödeyerek nasıl yüksek emekli aylığı alınır?
 40. Kadın sigortalıların doğum borçlanması
 41. En erken Nereden ve Nasıl Emekli olacağınızı Öğrenmek ister misiniz?
 42. 3600 günle ne zaman emekli olabilirim?
 43. Prim ödeme gün sayısı 3600 günü geçmiştir ne zaman emekli olabilir?
 44. Askerliğimi borçlanırsam 3600 günle emekli olabilir miyim?
 45. Yaş haddinden ne zaman emekli olabilir?
 46. Türkiye'den 3600 iş gününden emeklilik için Almanya’dan nasıl başvuruda bulunabilir?
 47. Yaş haddinden daha erken emeklilik
 48. 3600 gün prim ödeyerek 58 yaşında emeklilik
 49. Bayanım 50 yaşım doldu 3600 günle yaştan emekli olabilir miyim?
 50. Normal şartlarda ne zaman 3600 günden ne zaman emekli olurum?
 51. 3600 prim günüyle yaştan emeklilik
 52. Hangi tarihten sonra sigortalı olanlar 3600 günle emekli olamıyor?
 53. Acaba 3600 günden emeklilik şartlarından yararlanabilir miyim?
 54. 3600 günden 59 yaşında emeklilik
 55. 4447 sayılı yasaya tabi olmadan eski yasa şartlarıyla emeklilik
 56. 3600 gün sayısını 24.05.2011 tarihinden sonra tamamlayacak olan kadın sigortalılar kaç yaşında emekli olur?
 57. 55 yaşında 3600 günden emeklilik
 58. 3600 gün emeklilik yasası ile işten ayrıldım kıdem tazminatım ne kadar sürede ödenmelidir?
 59. e-devlet Kapısında Ne Tür Hizmetler Verilmektedir?
 60. e-devlet Kapısının Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?
 61. Vatandaşlar e-Devlet Kapısını Nasıl Kullanabilirler?
 62. e-devlet Şifresini Nereden Alabilirim?
 63. e-devlet Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?
 64. e-devlet Şifresinin Unutulması Durumunda Ne Yapılması Gerekir?
 65. e-devlet Şifresi Online Olarak Alınabilir mi?
 66. e-devlet Şifresi Ücretli mi?
 67. e-devlet Kapısının Herhangi Bir Yardım veya Destek Merkezi Var mı?
 68. e-devlet Kapısındaki Adres Bilgilerinizde Hata Var İse Ne Yapılmalıdır?
 69. e-devlet Kapısındaki Kişisel Bilgiler Nasıl Değiştirilir?
 70. e-imza Nedir?
 71. e-İmza Sertifikasını Nerelerden Alabilirim?
 72. e-İmzayı Nasıl Kullanabilirim?
 73. Mobil İmza Nedir?
 74. Mobil İmzayı Nereden Alabilirim?
 75. Mobil İmzayı Nasıl Kullanabilirim?
 76. e-devlet Kapısını Kullanırken Aklınıza Takılabilecek Tüm Soruların Yanıtları İçin Tıklayınız
 77. Yargıtay hangi Bağ-Kur’lulara geriye dönük borçlanma hakkı verdi?
 78. Bağ-kur prim borcu olanlara emekli aylığı bağlanır mı?
 79. Geçmiş yıllarda birkaç yıllık Bağ-Kur borcum var bize af var mıdır?
 80. Kimler en erken Bağ-Kur'dan emekli olabilir?
 81. 5 yıldan az Bağ-kur prim borcu olanların durumu nedir?
 82. Hangi durumdakilerin Bağ-Kur prim borçları silinecek?
 83. Bağ-kur emeklilik hesaplamalarında askerlik borçlanmasının önemi ve etkisi
 84. Bağ-kur prim borçlarımı sildirebilir miyim?
 85. 203 lira Bağ-kur dul aylığı olur mu?
 86. Bağ-kur dosyasında SSK hizmetlerini birleştirme
 87. Bağ-Kuru kapatıp SSK'ya daha az prim ödeyerek daha erken emeklilik
 88. Bağ-Kur başlangıç tarihim 1 Nisan 2003 acaba kaç yaşında emekli olabilirim?
 89. Bağ-Kurdan çıkıp SSK’lı olsam ne zaman emekli olabilirim?
 90. Bağ-Kur girişi SSK emekliliği için başlangıç sayılır mı?
 91. SSK primini Bağ-Kur prim borcunuza nasıl mahsup ettirebilirsiniz?
 92. Bağ-Kur ve SSK hizmetleriniz nasıl birleştirilir?
 93. 190 lira dul aylığı olur mu?
 94. 900 günden dul ve yetim aylığı alamayanları sevindirecek Yargıtay kararı
 95. Kimler aynı anda hem yetim hem de dul aylığını birlikte alabilir?
 96. Dul ve yetim aylığının intibakla artması veya artmaması neye bağlıdır?
 97. Babasından yetim maaşı alabilmek için sahte boşanmalar nasıl tespit ediliyor?
 98. Annem hem eşinden dul hem de babasından yetim aylığı alabilir mi?
 99. Kız yetim aylığı alıyorum isteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?
 100. Emekli Sandığı yetim maaşı alanların SSK'lı bir işte çalışması sorun teşkil eder mi?